Zagrożenia w ruchu drogowym

Zagrożenia w ruchu drogowym

Największe zagrożenie dla prowadzących pojazdy stanowi niewłaściwa infrastruktura drogowa, stan techniczny samochodów oraz nieuważni bądź pozostający pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających kierowcy. Często nakładają się na to jeszcze niekorzystne warunki atmosferyczne, brak odpowiedniego doświadczenia, a także czynniki czysto psychologiczne, takie jak stres, pośpiech, rozkojarzenie czy też napięcie. Wszystko to powoduje, że każdego roku – z winy własnej lub cudzej – na polskich drogach giną setki ludzi.

Kto stwarza zagrożenie?

Jak definiuje art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, wykroczenie popełnia kierowca, który – poprzez niezachowanie należytej ostrożności – powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bez względu na to, czy dopuszcza się tego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania czy strefie ruchu, za popełnienie wykroczenia grozi mu kara grzywny.

Poprzez zachowanie należytej ostrożności rozumie się tutaj zachowanie, uwzględniające wszystkie okoliczności, panujące aktualnie na drodze, przy jednoczesnym zachowaniu zasady ograniczonego zaufania względem innych uczestników ruchu drogowego.

Znacznie większe kary nakładane są na osoby, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w momencie znajdowania się pod wpływem alkoholu bądź podobnie działających środków. Zgodnie z zapisami w kodeksie, grozi im za to kara grzywny, aresztu i ograniczenia wolności, a nawet nałożony wyrokiem sądu zakaz dalszego prowadzenia pojazdów.

Problemem są ludzie

Prawdziwą bolączką na polskich drogach są jednak nie tylko pijani, ale i niedoświadczeni kierowcy. Jeżdżący w sposób nieprzemyślany, popisowy i brawurowy, stwarzają zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Zwykle są to osoby niepełnoletnie bądź wyjątkowo młode, które albo nie posiadają jeszcze prawa jazdy, wsiadając za kierownicę nielegalnie, albo dopiero co je otrzymały. Dlatego tak ważne jest tutaj poczucie odpowiedzialności zarówno u samych kierowców, jak i u osób im towarzyszących. Próby prowadzenia samochodu bez odpowiednich kwalifikacji bądź po spożyciu alkoholu powinny być udaremniane i niezwłocznie zgłaszane na policję.

Komentowanie jest wyłączone.