Przewożenie wartości pieniężnych

KIEROWCA KONWOJENT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH  - TRANSPORT PIENIĘDZY

KIEROWCA KONWOJENT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH – TRANSPORT PIENIĘDZY

Pojazdy, z pomocą których przewożone są wartości pieniężne to takie, za pomocą których transportowane są większe ilości gotówki i znaków pieniężnych (krajowych i zagranicznych), czeków, weksli, złota, srebra i innych metali szlachetnych, kamienie szlachetnych oraz wszelkich innych dokumentów, które zastępują gotówkę. Tego typu usługami zajmują się zwykle firmy ochroniarskie, które współpracują z takimi instytucjami jak banki, urzędy skarbowe itp. Ale nie tylko. Każdy, kto potrzebuje transportu większej ilości pieniędzy bądź innych przedmiotów wartościowych może skorzystać z usługi kierowców takim pojazdem.

 Od 19 stycznia 2014 nie każdy może pełnić rolę kierowcy pojazdu przewożącego wartości pieniężne. Trzeba posiadać specjalne zezwolenie, a żeby je zdobyć należy ukończyć specjalny kurs na prowadzenie pojazdów przewożących wartości pieniężne – zasadę tę regulują: Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013r. Poz.603).

KURSY TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

KURSY TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

Aby móc posiadać odpowiednie zezwolenie, należy mieć nie tylko odpowiednie zezwolenie, ale też ukończone 21 lat oraz odpowiedni stan zdrowia (bez przeciwwskazań do kierowania pojazdami przewożącymi wartości pieniężne) – potrzebne są zarówno badania lekarskie, jak i psychologiczne. Może się zdarzyć, że czas oczekiwania na kurs okaże się długi. Wszystko dlatego, że zgodnie z rozporządzeniem ministra w jednym ośrodku organizującym tego typu kursy nie może jednocześnie szkolić się na kierowcę pojazdu przewożącego wartości pieniężne więcej niż 12 osób. Taka decyzja jest spowodowana koniecznością zachowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa podczas zadań praktycznych, wśród których są m.in. zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych. Co więcej, jeden instruktor nie może szkolić jednocześnie więcej niż 3 kursantów.

KONWOJOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

KONWOJOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Każdy taki kurs składa się oczywiście z części praktycznej poprzedzonej częścią teoretyczną. Podczas szkolenia jazdy kierowca uczy się również, jak zachowywać się na drodze w sytuacjach szczególnych – technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych.

Pamiętajmy o tym, że kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne bez odpowiednich kwalifikacji jest karane, a w razie wypadku bądź napadu ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania i konieczność pokrycia strat spadnie na niekompetentnego kierowcę.

TRANSPORT – PRZEWOŻENIE -KONWOJOWANIE

Komentowanie jest wyłączone.