Szkolenia okresowe

Bardzo ważnym tematem dla zawodowych kierowców jest kwalifikacja wstępna oraz szkolenia okresowe. W świetle nowych przepisów kandydatów na zawodowych kierowców czeka tzw. kwalifikacja wstępna. Istnieje również wymóg przeprowadzania szkoleń okresowych.
Nowe ustawy z 2010r. regulują system szkoleń okresowych. Kierowcy, którzy uzyskali prawa jazdy kategorii „D” (autobus) oraz „C” (pojazd o całkowitej masie przekraczającej 3,5t) muszą odbywać szkolenia okresowe co pięć lat. Po ukończeniu okresowego szkolenia, zawodowi kierowcy podlegają również obowiązkowi wymiany prawa jazdy. Nowy dokument będzie posiadał kod „95”. Te kod oznacza normę unijną, a jego dalsza część – datę odbycia następnego szkolenia. Wpisanie takiego kodu w prawie jazdy jednoznacznie określa zawodowego kierowcę, który wykonuje zawód zgodnie z normami unijnymi. Kierowcy są również zobowiązani wykonać aktualne badania lekarskie i psychologiczne.
Szkolenie prowadzone jest w formie kursu obejmującego dwadzieścia jeden godzin zajęć obowiązkowych i czternaście godzin zajęć dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. Na szkoleniu okresowym kierowcy są sprawdzani między innymi pod względem: racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania przepisów oraz bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Kurs obejmuje również pierwszą pomoc, mocowanie ładunku i krajowy przewóz drogowy. Przewoźnicy (np. autokarowi) odbywają zajęcia w zakresie obsługi klientów i prezentowania wizerunku firmy. Dużym ułatwianiem w niektórych ośrodkach jest możliwość odbycia poszczególnych elementów kursu za pośrednictwem internetu. Egzamin wygląda podobnie, jak przy zdawaniu na prawo jazdy: mamy do zaliczenia część teoretyczną i praktyczną. Szkolenia okresowe przeprowadzane co pięć lat mają zapewnić większe bezpieczeństwo na drodze. To również sprawdzenie umiejętności zawodowych kierowców w zakresie obsługi klientów, co dla przewoźników jest ważnym czynnikiem.

Komentowanie jest wyłączone.